anasayfa
 
  SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
GÜRİŞ
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), veri sorumlusu sıfatıyla GÜRİŞ HOLDİNG A.Ş. ve Ankara Grup Şirketleri (“GÜRİŞ Ankara Grup Şirketleri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kanun’un ikincil düzelemesini teşkil eden ve 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri saklama, silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkındaki usul ve esasları belirlemek, kişisel verileri GÜRİŞ Ankara Grup Şirketleri tarafından işlenenleri bilgilendirmek, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileri saklama ve imha politikası metninin tümü için tıklayınız...

Her hakkı saklıdır. ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.